Kjære kunder og samarbeidspartnere

Ledigestillinger 01

Med bakgrunn i de store utfordringene som hele samfunnet vårt opplever akkurat nå som følge av Korona-viruset - både som enkeltpersoner, familier og bedrifter - så har også vi sett oss nødt til å varsle fristforlengelse på våre prosjekter. Vi har ikke full oversikt over alle konsekvenser for de enkelte prosjektene fra sideentreprenører og leverandører enda, men vil komme tilbake til kunder så raskt det lar seg gjøre.

Både dere, kunder, sideentreprenører og underleverandører, samt våre ansatte er påvirket – og vi har respekt for at dette er en krevende situasjon for alle.

Helse og sikkerhet til alle involverte er i høysetet. Samtidig gjør vi vårt aller beste for å levere det vi har lovet – og vi vet at både våre ansatte og samarbeidspartnere gjør sitt beste for dette. Vi kommer tilbake med mer konkret info til hver enkelt kunde så snart vi vet eventuelle konsekvensene

Vi har et godt aktivitetsnivå også i det korte bildet, og vi gjør endringer i vår driftsmodell for å sikre god fremdrift både på kort og lengre sikt. Vi skal stå på og bidra til dugnaden som pågår så godt vi kan!