Daglig leder Leve Leiligheter

Daglig leder for Leve Leiligheter skal være en av de beste

Mosetertoppen Skiline Apartments - Høystandard leiligheter på Hafjell

For å bli best i noe kreves struktur, målbevisst tankegang, talent, kunnskap, pågangsmot og en porsjon ydmykhet. Ja, ydmykhet. Ydmykhet for oppgaven, produktet, men ikke minst ydmykhet i forhold til å lære og stadig bli bedre. For klarer du ikke å se ditt forbedringspotensial blir du ikke bedre.

Å være best er ikke en posisjon du får, men en posisjon du fortjener.

Vi søker derfor en som fortjener å bli daglig leder for Leve Leiligheter. Vi søker en av de beste.


Vår nye daglige leder skal lede Leve Leiligheter AS til å bli blant de største i Norge på bygging av fritidsleiligheter.

Du bør ha motiverende og inkluderende lederegenskaper. Den personen vi søker må ha erfaring fra byggebransjen.

Utdannelse bør være sivilingeniør eller ingeniør, eller gjennom yrkeserfaring ha tilsvarende kompetanse.

Vi tilbyr en helt ny stilling med gode muligheter til å påvirke egen suksess. Du vil få gleden av å være med på laget i en offensiv bedrift i sterk vekst.

Om Leve Leiligheter

Leve Leiligheter AS er et nyetablert selskap i FH Gruppen, som er Norges største hytteprodusent, med Familiehytta, Telemarkhytter, Nordlyshytter, Leve Hytter og Øverbygg som merkevarer. FH Gruppen omsetter for ca. 1,3 mrd i året. Hovedkontoret holder til i Oslo, mens Leve hytter, Leve Montasje og Leve Leiligheter holder til i Øyer.


Søknadsfrist: Snarest
Kontorsted: Øyer
Søknad sendes på e-post til: ingunn@levehytter.no. Merk søknaden med «Daglig leder Leve Leiligheter».

Spørsmål om stillingen kan rettes til Arve Noreng på 908 56 188 eller arve@levehytter.no.