Mulighet for milliongevinst etter 5 år

Gunstige tider for investering i fritidseiendom i Norge - for de som får lønn i Danske kroner og Euro.

Skjermbilde 2023 12 22 kl 16 07 32

Det norske hyttemarkedet har blitt et attraktivt alternativ for internasjonale investorer, og de som går med en drøm om å kjøpe fritidsbolig, spesielt for de som holder Euro eller danske kroner (DKK). Den svake norske kronen gir en økonomisk fordel for de som kjøper eiendommer i Norge, og dette gjelder særlig for de i eurosonen og Danmark

Ifølge Deutsche Bank blir den norske kronen sett på som den lavest prisede valutaen i Europa, og prognosene antyder en betydelig styrking av kronen i nær fremtid. Dette åpner opp for en unik mulighet for utenlandske kjøpere, spesielt de med Euro eller DKK, til å dra nytte av dagens gunstige valutakurser.

I denne artikkelen skal vi se nærmer på hva dette kan bety økonomisk og hvilke prosjekter som man bør fokusere på set i investeringsperspektiv.

«Den norske kronen er den lavest prisede valutaen i Europa»

Deutsche Bank

Investeringsmessig er det lurt å velge et område med høy etterspørsel og høy omløpshastighet. Disse destinasjonene vil ha en stabil prisvekst og en prisvekst som er vesentlig høyere enn mindre attraktive områder. En slik destinasjon er Hafjell. Videre er det av betydning hvor i destinasjonen man velger å investere. Jo nærmere og mer tilgjengelig man har infrastruktur som skiløyper, alpinbakker og servivicefunkjsoner som restaurant, kafé, barer, skiutleie, skiskole med mer, jo større sikkerhet for god avkastning. Leilighetsprosjektet Mosetertoppen Backyard i Hafjell er et meget spennende eksempel i denne sammenhengen, hvor prosjektet oppfyller alle punkter for å være en god investering. Dette prosjektet har ikke bare et tiltalende design og høy standard, men gir også en ideell mulighet for valutagevinst.

La oss ta et nærmere blikk på et regnestykke for å illustrere den potensielle økonomiske fordelen:

Pris for en leilighet i Mosetertoppen Backyard: NOK 4,490,000

Dagens valutakurs (22.12.2023):

1 Euro = 11,23NOK

1 DKK = 1,5 NOK

For Euro-innehavere:

Pris i Euro = NOK 4,490,000 / 10,70 = €399,820

For DKK-innehavere:

Pris i DKK = NOK 4,490,000 / 1,5 = DKK 2,993,400

Hvis vi antar en årlig prisvekst på 5% vil leiligheten være verdt etter 5 år: NOK 5 730 000.

Gevinst på prisstigning: 1,240,000 NOK

Hvis vi videre antar at Norske kroner styrker seg 10% mot euro og DKK hvor vekslingskursen blir:

1 Euro = 10,107 NOK

1 DKK = 1,35 NOK

Ved et salg etter 5 år blir gevinsten slik:

For Euro-innehavere:

Pris i Euro = NOK 5,730,000 / 10,107 = €566,900

Gevinst etter 5 år: €167,100

For DKK-innehavere:

Pris i DKK = NOK 5,730,000 / 1,35 = DKK 4,245,000

Gevinst etter 5 år: DKK 1,251,600

Ved å investere nå har kjøpere muligheten til å dra nytte av dagens gunstige valutakurser. Og med Deutsche Banks spådom om en sterkere norsk krone, gir dette ikke bare et verdifullt eiendomskjøp, men også potensiale for en betydelig valutagevinst i årene som kommer.

Så for de som vurderer å investere i fritidsbolig i Norge, er dette nå et meget gunstig tidspunkt. Den norske fjellheimen venter, og nå er tiden å handle for å dra full nytte av de gunstige markedsvilkårene.

Tips: Sjekk ut Mosetertoppen Backyard