Prosess

Prosessen

Veien til din Leve Hytte

Se prosessen
Ingermariegrini Levehytter Salgsprosessen 63B5018 Web

01 Valg av tomt / hyttemodell.

Når du skal bygge hytte er det best å starte med tomten. Da tilpasser vi hytta beliggenheten, med tanke på sol, utsikt, tilkomst og arealutnyttelse. Velger du ei hytte på ett av våre flotte hyttefelt, er dette allerede ivaretatt.

Felt 8 Og 9 180709 173716

02 Tegning av hytte og tilbud

Det er ditt budsjett og dine individuelle behov som er utgangspunktet for tegning av hytta di. Du får et tilbud basert på valgt størrelse, antall rom og bad, og andre ønsker. Om det blir gjort endringer senere i prosessen, vil vi gjøre oppmerksom på om det påvirker kostnadene.

Ingermariegrini Levehytter Salgsprosessen 63B5018 Web

03 Kontrakt

Ved signering av kontrakten inngår vi et formelt samarbeid. Vi benytter Norsk Standard kontrakt, Byggblankett 3425:2018 på totalentreprisen. Dette skaper en trygg ramme rundt prosjektet og leveransen.

Ingermariegrini Levehytter Salgsprosessen 63B5555 Web

04 Situasjonsplan og byggemelding

Vi har sentral godkjenning og lang erfaring med å utarbeide byggemelding til kommuner. I søknaden tegner vi inn plassering av hytta i terrenget.

05. Detaljplanlegging

I mens vi venter på byggetillatelse, holder vi et forberedelsesmøte der vi bekrefter og eventuelt gjør siste justeringer på detaljer. Det kan være diverse fargevalg (dører, panel etc.), plassering av stikkontakter, utforming av kjøkken, type kraner og andre tilvalg.

Leve hytter venabygdfjellet highres 20 edited

06. Arbeidstegning

Etter at alle valgene dine er bekreftet, utarbeider vi alt underlag for produksjon av hytta di. Arbeidstegninger og fundamenttegninger forteller oss hva vi skal bygge, og hva vi skal bestille fra våre leverandører.

Ingermariegrini Levehytter Salgsprosessen 63B5056 Web

07 Bygging

Har du egen tomt får du informasjon av oss om hvordan du bestiller grunnmur, som blir klar til vi begynner å bygge. På hyttefeltene vi utvikler ordner vi alt grunnarbeid selv.

Ingermariegrini Levehytter Helland 63B4183

08. Ferdigattest og innflytting

Hytta er ferdig bygget, og du tar over som avtalt! Normalt tar hele prosessen fra du skriver kontrakt til innflytting ca 12 måneder, som inkluderer planlegging, behandling av byggesøknad, prosjektering og bygging.

Ingermariegrini Levehytter Eksterior Sjusjoen 63B0077