Skal jeg stenge ned hytta i vinter?

Skal jeg stenge ned hytta i vinter

Vi har satt sammen en oversikt over de beste tiltakene du kan og bør gjøre for å ta vare på din hytte gjennom vinteren.

SKAL JEG STENGE NED HYTTA I VINTER?

Vi har opplevd et svært turbulent år – fra pandemi til krig med påfølgende kriser i verden, som påvirker måten vi lever på. Strømprisene har til tider vært skyhøye og de fleste har tatt nødvendige økonomiske grep for å imøtekomme utfordringene dette har medført.

Vi nordmenn elsker fjellet, skogen og hytta vår, men ikke fult så mye når det skaper økonomiske utfordringer. Mange snakker rett og slett om å stenge ned hytta for vinteren. Vi har derfor satt sammen en oversikt over de beste tiltakene du kan og bør gjøre for å ta vare på din hytte gjennom vinteren.

IKKE skru av hovedsikringen på hytten din!

Norges største nettselskap, Elvia, opplever at tusenvis av kunder nå skrur av hovedsikringen når de stenger hytta for vinteren. Det advarer de sterkt mot. For dersom du skrur ut hovedsikringen så mister nemlig den automatiske strømmåleren (AMS), som de aller fleste nå har fått montert, kontakten med omverdenen. Dette innebærer at strømmen vil bli stipulert fra strømselskapene.

«Vi vil da stipulere et forbruk. Du vil dermed motta faktura for det stipulerte forbruket for både strøm og nettleie. Dette vil bli korrigert når vi får kontakt med måleren igjen», sier Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau.

Les mer i aktuelle artikkel fra VG:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8JQoK1/nettselskap-ikke-slaa-av-hovedsikringen-paa-hytta

Tøm hytta for vann
Dersom man skal stenge ned strømmen for vinteren er det kritisk at hytta først tømmes for vann. Hvis ikke kan du risikere alvorlige vannskader og ingen erstatning på forsikringen.

Kulden kan også ha stor påvirkning på materialene i hytta

Grunnvarme i hytte
Det må sørges for at hytta er frostfri vinterstid. Dvs. at nødvendig grunnvarme må stå på gjennom hele vinteren. Det er verdt å merke seg at man ikke må reise fra hytta vinterstid, med avtrekksvifter stående på. Dette kan medføre nedkjøling/frost og er i tillegg dårlig energiøkonomi.

Ifølge Moelven AS er minimumskravet til temperatur 10-12 grader for tregulv, under 10 grader vil tregulvets egenskaper påvirkes negativt. Mens Ramsøy Rørlegger nevner at man ikke bør endre temperaturen under 8 – 10 grader Celsius i hytta, og i tillegg bør hovedstoppekran stenges når man ikke er på hytta.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dwmXRj/flere-vil-fryse-ned-hytta-hoeyre-lag-vil-gi-dem-fastpris

Oppsummert:
Det må være tilrettelagt en viss temperatur på hytta skal du unngå varig skader på materiale.
Det er OK å skru av hovedstoppekrana på hytta når den ikke er i bruk.
Ikke skru av hovedsikringen på hytta. Dette vil resultere i at du mottar faktura fra ditt strømselskap basert på estimat av hva forbruket ditt er.
Å slå av hovedsikringen vil også gi konsekvenser for materialer, ikke bare for stipulert strømregning.