Skiline-stipendet

Vi støtter lokalt pågangsmot!

Team Elon 08

Mosetertoppen Hafjell AS og Leve Hytter AS har gått sammen og opprettet Mosetertoppen Skiline-stipendet. Stipendet har til formål å støtte enkeltpersoner, lag eller foreninger som satser mot et spesielt mål, eller ønsker å skape noe som bygger opp under idrettslig aktivitet.

Mottaker av Skiline-stipendet blir Skiline-ambasadør i ett år fra vedkommende mottar stipendet. Dette innebærer at man på en best mulig måte skal fronte Mosetertoppen Skiline merkevaren gjennom den aktiviteten man bedriver som stipendet er ment å støtte opp under.

For å kunne bli tildelt Skiline-stipendet må søker:

-Ha en lokal tilknyttning, i en eller annen form, til Mosetertoppen, Hafjell og Øyer.

-Bedrive idrett og ha ambisjoner for idretten hvor man satser mot et konkret mål.

-Jobbe med et prosjekt som fremmer idretten i en eller annen form.

-Ha en plan på hvordan en på best mulig måte kan være en Mosetertoppen Skiline-ambasadør.

For 2022 er stipendet tildelt Hedda Bakkemo for hennes satsning mot å komme i verdenstoppen i langrenn.

Hedda er godt kjent i løypene rundt Mosetertoppen og Øyerfjellet hvor hun har hatt dette som utgangspunkt for samlinger gjennom NTG og egentrening.

Ønsker du å søke om stipend i 2023 kan du sende en søknad til espen.harald@faun.no.

Merk søknaden "Skiline-stipend"

Tildeling av stipendet for 2023 skjer i juni 2023.