Tips til planleggingen av din nye Vy-hytte

Ingermariegrini Levehytter Eksterior Sjusjoen 63B0077

Å bygge hytte med oss skal være både hyggelig og enkelt. Her har vi samlet noen tips og erfaringer for deg!

1. Gjør deg kjent med Vy-konseptet

Vy er et system for å bygge hytter, som vi har utviklet i samarbeid med arkitekt Einar Jarmund i Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL. Systemet rommer mange muligheter, som tar høyde for hyttetomten, dine ønsker og behov, reguleringsbestemmelser og tekniske forskrifter. Arkitekten har laget retningslinjer for å sikre gode valg i prosessen, og for at du skal ende opp med et førsteklasses resultat i din egen arkitekttegnede hytte.

2. Enkel logikk

Alle Vy-hytter bygger på en enkel ramme. Bredden på ei Vy-hytte er alltid 7,48 meter. Det gir gode romløsninger i dybden, langs senterlinjen til hytta. Samtidig medfører bredden minimalt med inngrep i terrenget. Hytta sin grunnflate utvides etter behov i lengden, i lengder på 60 cm. Ei Vy 26 er for eksempel 26x60 cm lang, som gir en grunnflate på 15,6 m x 7,48 m = 116,7 m2. Vinduene kan flyttes og tilpasses i lengder på 30 cm.

3. Besøk ei visningshytte og få en introduksjon

Det er helt vanlig å begynne å kikke og søke litt rundt på nettet, men vi anbefaler virkelig å møte oss på en eller flere av våre visningshytter. Da får du en helt annen opplevelse av hva vi kan bygge til deg, og det blir enklere for deg å fortelle oss hva du vil ha. Våre selgere er gode til å lytte, og vil komme med konkrete forslag til løsninger underveis.

4. Velg plassering først

Tomten og beliggenheten i terrenget har alt å si for utforming av hytta. Det er derfor en klar fordel om dette er satt når du skal planlegge. Sol, utsikt, behov for skjerming, helning i terrenget, tilkomst og tilgjengelig areal er eksempler på forhold som spiller inn. Plassering er også viktig når vi skal lage en situasjonsplan til byggesøknaden.

5. Sjekk reguleringsbestemmelser

Vy er ei moderne, tidløs hytte, som er inspirert av norske byggetradisjoner. Vår erfaring at Vy som regel oppfyller kommunale krav til hyttebygging. Dette er lokale forhold som står beskrevet i reguleringsbestemmelsene for området, som vi kan hjelpe til med å sjekke. De inneholder gjerne krav til mønehøyde, gesimshøyde, størrelse på tomt, andel av areal på tomt som kan brukes til bygging, antall bygninger på tomt, takvinkler og eventuelle stilmessige føringer. Vi har vært borte i tilfeller der det kan være begrensninger på vinduer, men har gode erfaringer med å søke om dispensasjon der det er nødvendig.

6. Plantegning - A, B eller C?

Plantegningen er det verktøyet vi bruker for å tenke gjennom og dokumentere alle praktiske løsninger i og rundt hytta sammen. Vy bygger på noen enkle og smarte prinsipper, som gjør det mulig å levere høy arkitektonisk, byggteknisk og håndverksmessig kvalitet til en god pris. Vy kommer i flere modeller, og hver modell igjen har tre grunnleggende forskjellige planløsninger: A, B og C, som vi tar utgangspunkt i når vi skal bygge hytte til akkurat deg:

A - Deler hytta på langs, som gir et allrom med mulighet for panorama, langs hele den ene langsiden.
B - Kjøkkenet deler hytta i to, ⅔ i lengderetningen, i kombinasjon med allrom på langs. Dette fordeler soverom på begge sider av kjøkkenet, som kan være ideelt for to familier som deler hytte, eller for å få litt avstand mellom vertskap og gjester.
C - Deler hytta på tvers, med allrom i den ene enden og alle andre rom i den andre. Løsningen skaper et stort allrom med høy himling.

7. Tenk smart!

Hva som er smart for deg, vet du best selv. Vi har noen innspill, som du kan vurdere. Dette handler både om hvordan hytta fungerer i bruk og hva du får igjen for pengene dine. Vår erfaring er at det mest praktiske og økonomiske er å løse de fleste behovene på én flate. Det vil si, at å bygge i høyden eller å fordele funksjoner på flere bygg er kostnadsdrivende.

Hems - det kan være smart, og vi har løsninger for det. Men det er en utbredt myte at hemsen nærmest er “gratis kvadratmetre” fordi de ikke regnes inn i boarealet. Det kan godt hende at det blir en rimeligere og bedre løsning å dekke behovene på grunnplanet i stedet.

Badstue - de fleste bare må ha badstue når de skal bygge hytte. Vi leverer gjerne badstue om ønskelig. Undersøkelser viser at de blir overraskende lite brukt, i mange tilfeller. Så det kan være lurt å i hvert fall tenke seg om to ganger, om du skulle være i tvil. Hvis det viser seg å ikke være så viktig, finnes det mye annet man kan bruke plassen på, for eksempel ekstra lagringsplass, gjesterom, TV-rom og så videre.

Boder og lagring - boden har inngang både fra utsiden og inne. Den byr på mange muligheter. Flere deler inn boden på en måte som gjør at den kan fungere som en grovinngang, i tillegg til å fylle andre funksjoner fra vaskerom og lager til preppebod og verksted.

Småbygg - Det kan være både trivelig og praktisk å ha flere bygninger på tomten. Samtidig kan det hende at behovene kan løses like bra og rimeligere ved å inkludere dem i hytta.

8. Personlig preg og oppgraderingsmuligheter

Alt er lagt til rette for at du skal kunne sette ditt preg på hytta, og tilpasse løsninger etter ditt budsjett. Det kan være verdt å nevne at kvalitet og standard på Vy er høy, selv uten oppgraderinger.

Eksempler på valg vi tilbyr som standard, fra våre leverandører:
- Ytterdør, fem farger
- Gulvfliser, to valgfrie
- Farge og type innvendig panel (tradisjonelt panel eller spesiallaget Vy-panel)
- Standard eller høyere dører innvendig
- Kjøkkenløsninger, 5-7 alternativer

Av mulige oppgraderinger kan vi nevne:
- Eikegulv i stue eller hele hytta
- Varmefolie i gulv

Besøk oss på ei visningshytte eller ring oss, så er det lettere å både se helheten, detaljene og alle mulighetene!